Základní balíček

ZÁKLADNÍ BALÍČEK PRO SVJ obsahuje: 

 • převzetí nemovitosti od současného správce

 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb

 • vypracování nových výpočtových listů

 • předpis a výběr záloh a příspěvku do fondu oprav

 • kontrola přijatých plateb, penalizace a vymáhání

 • kontrola uhrazení faktur

 • roční rozúčtování záloh za služby (bez rozúčtování nákladů za teplo)

 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) včetně 24 hodinové pohotovostní služby - čísla, na která se dovoláte, jsou vyvěšena na všech vchodových dveřích.

 • roční odečty měřidel, kontrola nahlášeného počtu uživatelů bytů

 • zajištění údržby, sjednávání průběžných oprav

 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení

 • příprava podkladů pro banku v případě čerpání úvěru

 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, vedení platebního deníku

 • zpracování podvojného účetnictví

 • příprava písemných podkladů pro shromáždění a schůze výboru, tvorba a rozesílání pozvánek a podkladů ke shromáždění

 • vedení veškeré korespondence, plateb a vyúčtování v elektronické podobě

 • archivace podle zákona

90-130 Kč/za bytovou jednotku na měsíc. Minimální cena za správu za jeden měsíc je 2000 Kč.

Balíček základních služeb je vhodný pro domy, které jsou opravené a funguje zde výbor nebo pověřený vlastník. Správce spolupracuje s výborem, který navrhuje plán oprav a proplácí faktury, které mu po kontrole věcné správnosti přeposílá správce. Správce zajišťuje technicky co nejjednodušší a cenově výhodné realizace plánovaných řešení, dbá na plnění všech formálních náležitostí a zákonných povinností. V případě, že výbor zajistí drobnou údržbu a potřebuje profesionální pomoc jen v oblasti evidenční, účetní a zajištění pravidelných revizí, tak je možné vykonávat i na dálku, nejen v Brně a Brně -venkově. Pravidelné revize a odečty měřidel zajistíme jednou ročně kdekoliv, vše ostatní zvládneme elektronicky na dálku.

Naše standardní služby naleznete na stránce Naše služby

© 2020 Agentura WEBX. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!