Legislativa - nejpoužívanější zákony pro správu bytových domů

Povinnost zveřejňovat odečty měřidel 1x měsíčně má již konkrétní pravidla daná novelou zákona o službách:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67?text=%C4%8D+67%2F2013+Sb

V době od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026 budou muset poskytovatelé služeb informovat příjemce služeb o jejich měsíční spotřebě, pouze pokud jsou v domě instalována měřidla umožňující odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. V těchto případech nehrozí, že by odečet každý měsíc způsoboval poskytovatelům služeb nadměrné potíže nebo náklady.

Od 1. ledna 2027 se okruh osob s povinností informovat o měsíční spotřebě rozšíří. Informační povinnost se zavede i pro všechny domy, kde jsou instalována měřidla, pro jejichž odečet není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Pokud poskytovatel služeb vyhodnotí, že by mu vznikly s odečtem každý měsíc vysoké náklady, bude mít do konce roku 2026 dostatek času, aby přešel na modernější technologie, které podstatně snižují náklady na odečty.Zastropování cen elektřiny i plynu bude platit po celý rok 2023, domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby.

Návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu třetím čtením a nyní jde do Senátu s návrhem účinnosti normy v lednu 2024. 


Nové povinnosti vlastníků budov a SVJ ohledně kontroly systému vytápění

stanoví vyhláška č. 38/2022 Sb. -v plném znění zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-38#p4 o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

První kontrola topného systému zajišťovaná SVJ musí být provedena do 30.3.2023, následně jednou za 5 let.


Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?citace=1

Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67?citace=1          

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-453?text=&citace=1                

Zákon č. 406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406?citace=1

Vyhláška o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb., 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264?citace=1

Zákon č. 117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117?citace=1

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Vyhláška č. 357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Zákon č. 311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-311?citace=1

Vyhláška č. 269/2015 Sb.Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269?citace=1

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-366?citace=1

Vyhláška č. 194/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194?citace=1

Zákon č. 182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákonhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182?citace=1

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563?citace=1

Vyhláška č. 504/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504?citace=1

Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586?citace=1

Zákon č. 210/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-210?citace=1

© 2020 Agentura WEBX. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!