Účetnictví pro SVJ


Účetnictví pro SVJ 
Rozsah zpracování dle směrnice o zpracování účetnictví SVJ, v případě potřeby je možno v příkazní smlouvě nebo ve smlouvě o účetnictví dohodnout odlišný způsob.

Cena dle rozsahu - 4000 až 9000 Kč ročně.