Stanovení zdanitelných příjmů majitelů nemovitostí pro DPFO - daň z pronájmu


Stanovení zdanitelných příjmů pro DPFO - daň z pronájmu
V případě, že si vyberete pro splnění svých daňových povinností firmu S5 s.r.o., je nutností uzavřít smlouvu o zpracování přílohy č. 2 DPFO do konce zdaňovacího období, za který se bude zdanitelný příjem zpracovávat. Díky tomuto kroku lze předejít časové tísni a nervozitě z ní vyplývající a nachystat předem alespoň část podkladů, které ke zpracování budeme potřebovat:

Vypracujeme pro vás přehled příjmů a výdajů, uplatnění odpisů -a skutečný příjem z pronájmu. Současně Vám vypracujeme zdanitelný příjem po uplatnění paušálních výdajů. Vy si zvolíte pro Vás výhodnější variantu a my dle toho vyplníme přílohy č. 2 všem spoluvlastníkům dané nemovitosti.

Cena dle rozsahu - orientačně pro dům do 14 nájemníků 4000-6000,-Kč + 300 Kč za vyplnění 1 ks přílohy č. 2 DPFO.

Na základě zvláštní objednávky Vám dodáme vyúčtování pro nájemníky - k tomu je třeba vyúčtování služeb celého domu -a po jeho předání do 20 dní zpracujeme. (Pozor -v případě, že správce domu dodá vyúčtování až ke konci zákonné lhůty, nelze dodat vyúčtování nájemníkovi včas -proto doporučujeme ujednání o termínu vyúčtování zapsat do nájemní smlouvy!)


© 2020 Agentura WEBX. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!