Podklady pro stanovení základu daně z pronájmu

  • nájemní smlouvy všech jednotek za celý rok
  • bankovní výpis z účtu, na který se hradí nájemné a zálohy za služby
  • přehled všech příjmů a výdajů souvisejících s pronájmem
  • odpisový plán v případě, že odpisy byly zahájeny
  • přehled příspěvků do fondu oprav (v případě, že jste vlastníkem jednotky, která hradí zálohy a příspěvek do fondu oprav celého domu)
  • vyúčtování služeb za celý dům (v případě, že jste vlastníkem jednotky, která hradí zálohy a příspěvek do fondu oprav celého domu)